Cenník   


 cenník platný od 29.1.2017 Cena v eurách   Cena v Kč
 Rozvrh 6
  + servisná podpora na jeden rok
 245,00 €     6 880,00 Kč  
 Rozvrh 6 upgrade pre užívateľov verzie 5
  + servisná podpora na jeden rok
 175,00 €    4 980,00 Kč  
 Rozvrh 6 upgrade pre užívateľov verzie 4
  + servisná podpora na jeden rok
 195,00 €    5 480,00 Kč  
 Servisná podpora k programu Rozvrh na jeden rok  68,00 €    1 980,00 Kč  
 Zastupovanie 6
  + servisná podpora na jeden rok
 195,00 €      5 480,00 Kč  
 Zastupovanie 6 upgrade pre užívateľov verzie 5
  + servisná podpora na jeden rok
 135,00 €    3 790,00 Kč  
 Zastupovanie 6 upgrade pre užívateľov verzie 4
  + servisná podpora na jeden rok
 155,00 €    4 390,00 Kč  
 Servisná podpora k programu Zastupovanie na jeden rok  58,00 €    1 680,00 Kč  
 Balík Rozvrh 6 + Zastupovanie 6
  + servisná podpora na jeden rok
 390,00 €      10 980,00 Kč  
 Balík Rozvrh 6 + Zastupovanie 6 upgrade pre užívateľov verzie 5
  + servisná podpora na jeden rok
 275,00 €    7 780,00 Kč  
 Balík Rozvrh 6 + Zastupovanie 6 upgrade pre užívateľov verzie 4
  + servisná podpora na jeden rok
 320,00 €    8 980,00 Kč  
 Servisná podpora k programom Rozvrh + Zastupovanie na jeden rok  98,00 €    2 760,00 Kč  
 Majetok 2012
  + servisná podpora na jeden rok
 160,00 €      4 490,00 Kč  
 Majetok 2012 upgrade pre užívateľov verzie 2
  + servisná podpora na jeden rok
 96,00 €    2 690,00 Kč  
 Servisná podpora k programu Majetok na jeden rok  28,00 €    790,00 Kč  
Nie som plátca DPH

Programy si môžete objednať písomne alebo e-mailom. V objednávke uveďte:
  • presný názov školy, ktorý bude súčasťou programu (jeho tlačových zostáv)
  • e-mailovu adresu
  • fakturačné údaje:
    • názov organizácie
    • IČO (identifikačné číslo organizácie)
    • IČ DPH (identifikačné číslo pre DPH), ak bolo organizácii pridelené

Licencia na všetky programy je časovo neobmedzená. Počas servisnej podpory máte nárok na aktualizované a opravené verzie programu a rýchlu technickú podporu v kritických situáciách. Po roku stačí si obnoviť servisnú podporu a za licenciu nových verzií programu už nebudete platiť. Ak užívateľ nemá zaplatenú servisnú podporu, tak novú verziu programu môže získať iba za cenu upgrade. Servisnú podporu nie je možné spätne doplatiť.