Cenník   


 cenník platný od 15.1.2018
 ceny sú vrátane DPH
Cena v eurách   Cena v Kč
 Rozvrh 6
  + servisná podpora na jeden rok
 249,00 €     6 780,00 Kč  
 Rozvrh 6 upgrade pre užívateľov verzie 5
  + servisná podpora na jeden rok
 174,00 €    4 780,00 Kč  
 Rozvrh 6 upgrade pre užívateľov verzie 4
  + servisná podpora na jeden rok
 210,00 €    5 780,00 Kč  
 Servisná podpora k programu Rozvrh na jeden rok  69,00 €    1 880,00 Kč  
 Zastupovanie 6
  + servisná podpora na jeden rok
 198,00 €      5 480,00 Kč  
 Zastupovanie 6 upgrade pre užívateľov verzie 5
  + servisná podpora na jeden rok
 138,00 €    3 780,00 Kč  
 Zastupovanie 6 upgrade pre užívateľov verzie 4
  + servisná podpora na jeden rok
 168,00 €    4 580,00 Kč  
 Servisná podpora k programu Zastupovanie na jeden rok  69,00 €    1 880,00 Kč  
 Balík Rozvrh 6 + Zastupovanie 6
  + servisná podpora na jeden rok
 390,00 €      10 680,00 Kč  
 Balík Rozvrh 6 + Zastupovanie 6 upgrade pre užívateľov verzie 5
  + servisná podpora na jeden rok
 279,00 €    7 680,00 Kč  
 Balík Rozvrh 6 + Zastupovanie 6 upgrade pre užívateľov verzie 4
  + servisná podpora na jeden rok
 336,00 €    9 180,00 Kč  
 Servisná podpora k programom Rozvrh + Zastupovanie na jeden rok  99,00 €    2 780,00 Kč  
 Majetok 2012
  + servisná podpora na jeden rok
 168,00 €      4 580,00 Kč  
 Majetok 2012 upgrade pre užívateľov verzie 2
  + servisná podpora na jeden rok
 120,00 €    3 280,00 Kč  
 Servisná podpora k programu Majetok na jeden rok  36,00 €    980,00 Kč  

Programy si môžete objednať písomne alebo e-mailom. V objednávke uveďte:
  • presný názov školy, ktorý bude súčasťou programu (jeho tlačových zostáv)
  • e-mailovu adresu
  • fakturačné údaje:
    • názov organizácie
    • IČO (identifikačné číslo organizácie)
    • IČ DPH (identifikačné číslo pre DPH), ak bolo organizácii pridelené

Licencia na všetky programy je časovo neobmedzená. Počas servisnej podpory máte nárok na aktualizované a opravené verzie programu a rýchlu technickú podporu v kritických situáciách. Po roku stačí si obnoviť servisnú podporu a za licenciu nových verzií programu už nebudete platiť. Ak užívateľ nemá zaplatenú servisnú podporu, tak novú verziu programu môže získať iba za cenu upgrade. Servisnú podporu nie je možné spätne doplatiť.