IconProgram Majetok
IconInštalácia programu
IconPrvé spustenie programu
IconRegistrácia programu
IconImport údajov
IconSkúšobné dáta (demoverzia)
IconAko používať pomocníka
IconDialógové okno Možnosti programu
IconEvidencia majetku
IconHromadný zápis údajov do záznamov o majetku
IconVytvorenie kópií záznamu o majetku
IconEurokalkulačka
IconKonverzia na euro
IconOdpisovanie majetku
IconOdpisovaný majetok
IconVýpočet odpisov
IconPanel - Daňové odpisy
IconPanel - Účtovné odpisy
IconPanel - Odpisový plán
IconVýstupné zostavy
IconSúhrn
IconSúhrn účtovných odpisov
IconDaňové odpisy
IconÚčtovné odpisy
IconInventárny zoznam
IconZoznamy
IconSlovenská a česká verzia zoznamov
IconDruh majetku
IconÚčtovná osnova
IconSpôsob obstarania
IconSpôsob vyradenia
IconOdpisové skupiny
IconKlasifikácia produkcie
IconOsoby
IconStrediská
IconSekcie
IconMiestnosti
IconFirmy
IconProstredie programu
IconPás s nástrojmi a stavový riadok
IconKarta aplikácie a Menu aplikácie
IconPanel s nástrojmi Rýchly prístup
IconKarty s nástrojmi
IconOvládanie klávesnicou
IconZobrazenie kontextového pomocníka
IconStavový riadok
IconPráca s tabuľkami, kartami a formulárom
IconNavigačný panel
IconPríkazy editácie
IconZápis údajov
IconVýber záznamov
IconZoradenie záznamov
IconZoskupenie riadkov
IconVyhľadávanie údajov
IconFiltrovanie záznamov
IconDialógové okno Zostavenie filtra
IconSumárne hodnoty v tabuľke
IconDialógové okno Sumárne hodnoty
IconExport údajov
IconVzhľad tabuliek, kariet a formulára
IconFormát údajov v bunke
IconGaléria štýlov
IconVzhľad tabuliek
IconFormát stĺpca
IconZmena šírky stĺpca
IconPoradie a viditeľnosť stĺpcov
IconZmena výšky riadkov
IconZobrazenie prvkov tabuľky
IconViacúrovňová tabuľka
IconViacriadková hlavička tabuľky
IconDialógové okno Dizajn tabuľky
IconVzhľad kariet
IconFormát riadka
IconPoradie a viditeľnosť riadkov
IconDialógové okno Dizajn karty
IconVzhľad formulára
IconFormát riadka
IconPoradie a viditeľnosť riadkov
IconDialógové okno Dizajn formulára
IconOkná a panely
IconNavigačný panel aplikácie
IconDátové panely
IconInformačné panely
IconJazyková verzia
IconLokalizátor
IconKonfigurácia programu
IconUloženie konfigurácie
IconNačítanie konfigurácie
IconČasti konfigurácie
IconOdstránenie konfigurácie
IconPrenos konfigurácie na druhý počítač
IconTlač
IconŠtítky
IconVzhľad tlačenej zostavy
IconNadpis zostavy, poznámka pod čiarou
IconDizajn tlačenej viacúrovňovej tabuľky
IconDizajn tlačenej karty
IconNastavenie strany
IconDialógové okno Nastavenie strany
IconÚprava hlavičky a päty strany
IconPrispôsobenie veľkosti tlačenej zostavy
IconPozadie strany
IconUkážka pred tlačou
IconUloženie zostavy
IconNastavenie tlačiarne
IconAdministrácia databázy
IconDatabáza
IconPrístup k databáze
IconUžívatelia databázy
IconZmena hesla
IconNastavenia administrátora
IconZabezpečenie údajov

© 2018 RNDr. Červený