Zastupovanie - Čo je novéverzia 7.5 - 11.2.2023

Úpravy a zlepšenia
 • Úprava zobrazovania tabuľky s rozvrhom.


verzia 7.4 - 29.1.2023

Nové funkcie
 • Úprava programu pre verziu SQL servera Firebird 4.0
 • Import údajov zo zálohy databázy Zastupovanie. Táto funkcia umožňuje prenos údajov zo staršej verzie programu a tiež aktualizáciu databázy na vzdialenom serveri pomocou záložného súboru na lokálnom počítači.
 • Funkcia Pripojiť k databáze bola rozšírená o históriu pripojení, ktorá umožňuje si vybrať pripojenie z posledne realizovaných pripojení.
 • V páse nástrojov na karte Pomoc doplnený príkaz Užívateľská príručka, ktorý zobrazí príručku v pdf formáte a príkaz Úvodné okno, ktorý zobrazí úvodné okno programu s informáciami z webu.
 • Pri viactýždňových rozvrhoch je možné v rozvrhovej tabuľke zobraziť dátum týždňa (od - do) a tiež dátum jednotlivých dní.
 • V hlavičke viactýždňových rozvrhov je možné zobraziť stĺpec dátum.
 • Pri viactýždňovom rozvrhu je možné skryť prázdne riadky (bez umiestenia lístka).
Úpravy a zlepšenia
 • Zrýchlenie procesu zálohy databázy a obnovy zo zálohy.


verzia 7.3 - 23.10.2022

Úpravy a zlepšenia
 • Upravený editor s výberom viacerých položiek, tak aby bolo možné zadávať údaje aj len zápisom z klávesnice.


verzia 7.2 - 2.9.2022

Odstránené chyby
 • Pripojenie k databáze na serveri nefunguje.
 • Chyba pri načítaní rozvrhu do databázy.


verzia 7.1 - 21.8.2022

Odstránené chyby
 • Chyba pri zobrazovaní rozvrhu triedy s viacerými študijnými odbormi.
 • Nefunkčný príkaz aktualizácie programu na novú verziu.


verzia 7.0 - 16.8.2022

Nové funkcie
 • V triede môže byť viacej študijných odborov, pričom rozvrh triedy je možné zobraziť samostatne pre jednotlivé odbory.
 • Editor s výberom (začiarknutím) viacerých položiek (napr. tried, vyučujúcich, učební ...) bol doplnený o tlačidlo rýchleho výberu jedinej položky.
Odstránené chyby
 • Chyba zadania predvoľby zastupovania.