RNDr. Ľubomír Červený
Jaseňová 2/18
010 07 Žilina

tel: 0905 896950
Rozvrh  

Program na tvorbu rozvrhu pre všetky typy škôl. Obsahuje generátor automatickej tvorby rozvrhu a tiež silné nástroje pre manuálnu tvorbu a úpravu rozvrhu. Vytvorený rozvrh je možné exportovať do:
  • Edupage elektronickej triednej knihy
  • Akademického informačného systému AiS2
  • Školského informačného systému Škola OnLine

Zastupovanie  

Program na tvorbu a evidenciu zastupovania, pedagogického dozoru a školských aktivít. Eviduje zastupované hodiny, odučené a neodučené hodiny, pedagogické dozory a vytvára prehľadné štatistiky za stanovené obdobie. Vytvorené zastupovanie je možné exportovať do:
  • Edupage elektronickej triednej knihy